Kullanım Koşulları

İnsankaynaklari.gen.tr’ye hoş geldiniz. ( Bundan böyle kısaca internet sitesi ve ilgili mobil veya benzeri uygulamaları için hep birlikte “Site” olarak anılacaktır. ) İnsankaynaklari.gen.tr kullanıcı sözleşmesi ; Site ile ilgili genel kuralları, kullanım koşullarını ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Politikası ve Üyelik Koşulları başlıklı metinler ile bir bütün teşkil eder. İşbu “Site “İMOVASYON BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ”ye ait olup (Bundan böyle kısaca "İnsankaynaklari.gen.tr" olarak anılacaktır.) Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi İnsankaynaklari.gen.tr’ye aittir.

Kullanıcı, Site’yi kullanmadan önce işbu Kullanım Sözleşmesi ile Gizlilik Politikaları ve Üyelik Koşullarını dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size / kurumunuza uygun değilse Site’yi kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bireysel veya kurumsal üye, üyelik formunu doldurarak, kullanıcı sözleşmesi ile Gizlilik Politikası ve Üyelik Koşullarının şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. İnsankaynaklari.gen.tr, tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.

İnsankaynaklari.gen.tr işbu sözleşmede belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. İnsankaynaklari.gen.tr, yenilenmiş güncel kullanıcı sözleşmesini Site’de yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanıcı sözleşmesi, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanıcı sözleşmesine bağlı olacaktır.

Bireysel Üyeler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyenin işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası ve Üyelik Koşulları'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde , İnsankaynaklari.gen.tr Üye'nin veya Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını engelleyebilir, üyeliği iptal edebilir, üye bilgilerini yayınlamayabilir, üye bilgilerini yayından kaldırabilir, üyeyi yetkili makamlara bildirebilir, gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir. Bu durumda İnsankaynaklari.gen.tr tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

İnsankaynaklari.gen.tr, kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

• Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,

• Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,

• Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,

• Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,

• Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,

• Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,

• Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

• Site’yi veya Site’nin altyapısını işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara ve yasalara aykırı kullanılması,

• İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin maddelerinden birinin ya da bir kaçının ihlal edilmesi, bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi,

• Site’nin veya Site’de sunulan hizmetin suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılması,

• Site’nin altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapılması,

• Site’de uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlanması,

• Site’nin sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanılması, Site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunulması,

• Site’nin yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin İnsankaynaklari.gen.tr’ye bildirimde bulunulması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili üyenin ikrarıyla sabit olması halinde,

• Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanılması, Site’ye yetkisiz olarak bağlanılması, ve işlem yapılması, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşılması, veya bunların kullanılması,

Üye, üye hesabının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiğinde bu durumu derhal hemen İnsankaynaklari.gen.tr’ye bildirmeyi, İnsankaynaklari.gen.tr’nin Üye’nin şifresinin, üyelik hesabının, kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde İnsankaynaklari.gen.tr’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye’nin Site üyeliğiyle sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

Site’de üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için üyelerden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece İnsankaynaklari.gen.tr Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz. Gizlilik prensiplerimiz ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Şu kadar ki, İnsankaynaklari.gen.tr, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyelerin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

İnsankaynaklari.gen.tr, Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı veya üyeden temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi, cep telefonu vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Üye tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. İnsankaynaklari.gen.tr tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri üye almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://www.insankaynaklari.gen.tr/’ye girip bunu profilinde belirtmesi gerekmektedir. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Üye aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla İnsankaynaklari.gen.tr ile irtibata geçerek isteklerini iletebilir.

İnsankaynaklari.gen.tr İMOVASYON BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. Sultan Selim Cad. Uçar Sk. No:6 Kat:3 Sanayi Mah. Kağıthane– İstanbul PK:34415 Telefon: 0212 280 0780 E-posta: iletiş[email protected]

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı İnsankaynaklari.gen.tr’ye aittir. Kullanıcı veya üyeler arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’nin sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden İnsankaynaklari.gen.tr’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

Aynı şekilde Site’nin isim hakkı ve logosu münhasıran İnsankaynaklari.gen.tr’ye ait olup hiçbir surette İnsankaynaklari.gen.tr’nin yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site münhasıran İnsankaynaklari.gen.tr’nin kullanımında olup Site’de yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya İnsankaynaklari.gen.tr’nin izni olmadan başka bir internet sitesinden İnsankaynaklari.gen.tr’nin Site’sine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

İnsankaynaklari.gen.tr’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği İnsankaynaklari.gen.tr’de olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı veya üye, Site’yi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve İnsankaynaklari.gen.tr’nin Site’ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı ile Üye'ye aittir.

İnsankaynaklari.gen.tr’nin eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar İnsankaynaklari.gen.tr’nin mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

İnsankaynaklari.gen.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. İnsankaynaklari.gen.tr ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. İnsankaynaklari.gen.tr, Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun İnsankaynaklari.gen.tr’nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı veya Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

Site’yi kullanmanız esnasında İnsankaynaklari.gen.tr veya bu diğer internet siteleri bilgisayarınıza kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri farklı amaçlar için kullanabilirler. İnsankaynaklari.gen.tr’nin tavsiyesi diğer internet sitelerini kullanmadan önce kullanıcıların sözleşmelerini okumalarıdır. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bu bilgiler, cookies adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenmektedir. Cookies, web sitesinden bilgisayarların sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Bu bilgileri sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Tercihen “cookies” reddetmek veya "cookie" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcılar kendi web gezginlerini ayarlayabilirler. Girilen sitede "cookie"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmeyi veya site ziyaret edildiğinde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir. Site’yi ziyaret ettiğiniz her zaman, sunucumuz tarayıcınız tarafından her sayfa görüntülemenizde yollanan bilgileri kaydeder (“Log bilgisi”). Bu log bilgisi IP adresiniz, tarayıcı türünüz, ziyarette bulunduğunuz domain, gezdiğiniz internet siteleri ve arama kriterleriniz gibi bilgileri saklar. Çoğu kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. Biz log bilgilerini sitemizin teknik analizini yapabilmekte ve verdiğimiz hizmetin başarısını sağlayabilmekte kullanmaktayız. Biz edindiğimiz ip adresini, kullanıcı sözleşmesi veya gizlilik politikamızı ihlal edilmediğiniz sürece, herhangi bir kişisel bilgi ile eşleştirmemekteyiz.

İnsankaynaklari.gen.tr, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. İnsankaynaklari.gen.tr , üyenin,Site’den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. İnsankaynaklari.gen.tr, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

İnsankaynaklari.gen.tr, Site’de yer alan her tür kurum ve üye bilgisi, haber, makale, sunulan eğitim programı ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Özellikle özgeçmişlerini sitede bulunduran üyeler Site’ye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.

İnsankaynaklari.gen.tr’nin üyelerine karşı iş ve/veya eleman bulmak ve benzeri yükümlüğü yoktur. Kurumsal ve bireysel üyeler arasındaki her türlü iletişim ve aktiviteden üyelerin kendileri sorumludur.

Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı İnsankaynaklari.gen.tr’nindir.

Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı İnsankaynaklari.gen.tr’ye bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

İnsankaynaklari.gen.tr, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. İnsankaynaklari.gen.tr‘nin her zaman, tek taraflı olarak Site’yi sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. İşbu kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Kullanıcı/Üye Site’yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Üye, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

İnsankaynaklari.gen.tr’yi seçerek gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.